Wiedza, dosiadczenie, odpowiedzialność!

W słusznej sprawie

Marek Sanecki

Marek Sanecki

  21 kwietnia 2021r.  Niezrealizowana Rewitalizacja Placu księcia Barnima = 500 tys. zł + brak przychodów w kolejnych latach (50 tys. zł / rok)

 Rewitalizacja po gryfińsku +

25 lutego 2021 roku zamieściłem na niniejszej stronie obszerny materiał dotyczący "dbałości" o gryfińskich przedsiębiorców -  Przeczytaj >>> 

W sprawie tej wypowiadałem się również publicznie jako radny podczas prac komisji i podczas sesji Rady Miejskiej... Efektem tych działań było pismo viceburmistra Tomasza Milera (zastępcy Mieczysława Sawaryna), w którym próbował straszyć "... podjęciem stosownych kroków prawnych na drodze sądowej" - Zachęcam do lektury >>>                   

Odpowiedziałem T. Milerowi, że nie mogę spełnić jego jego prośby.... treść tej odpowiedzi >>>                                       

Dzisiaj..., po latach "dokonano wreszcie rewitalizacji" - która przedstawiona jest na zdjęciu obok tekstu.... 

Czy o to jednak chodziło? By zrobić takie "COŚ" wyburzono budynek w który lokalny przedsiębiorca zainwestował 200 tys. zł?

A pomysł był taki >>>

Ile Gminę (NAS) kosztowało pozbawienie pracujących tam ludzi pracy?                                                                          Ile my mieszkańcy GMINY GRYFINO - PODATNICY - wydaliśmy pieniędzy z podatków by w zimę nikt nie napił się tam herbaty?

Rachunek:

1. Archeolog - 70 tys. zł rachunek >>>

2. Projekt "Snów o potędze" - 86100zł - sprawdź >>>  

3. Rozbiórka  Felixa - 32349 zł - dokument >>>

4. Brak czynszu w wysokości 50tys.zł za każdy rok: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 - 250tys. zł

5. Prace PUK Gryfino + materiał (donice) + ziemia (ile to kosztowało sprwdzę i uzupełnię informację).

6. Wynagrodzenia: T.Milera, M. Sawaryna, pracowników, którzy pracowali nad pomysłem...                                                Czyli razem ponad 500tys. zł.                                                                                                                                  W imię czego? Walki z niewygodnym przedsiębiorcą?                                                                                                    A może jest to wynik niekompetenccji, albo zwykłej głupoty?                                                                                      No i trzeba przypomnieć, że pozwolenie na budowę wygasło w minionym roku....                                                      Przebudowy nie będzie w roku bieżącym, nic nie wskazuje na to by był wykonanyw najbliższych latach.                            Reasumując: zawiodło myślenie strategiczne.

 

  24 czerwca 2021r.   Raport o stanie gminy -  uwagi Marka Saneckiego

 Herb Gryfina

Raporty o stanie Gminy Gryfino przygotowane przez Burmistrza:

 - za rok 2020 >>>  

 - za rok 2019 >>>

 - za rok 2018 >>> 

"Raporty przygotowane preze mnie - Marka Saneckiego:

za rok 2018 >>>

za rok 2020 >>>

 > >

 

  20 maja 2021r.   Skarga na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

 Herb Gryfina

Zwrócił się do mnie mieszkaniec naszej gminy, podpisującyy się włąsnym imieniem i nazwiskiem Pan Andrzej Romaniecki z prośbą - wnioskiem o opublikowanie na mojej stronie jego skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Zobacz ten wniosek >>>

Przychylam się do tego wniosku i przedstawiam jego skargę oraz jej uzupełnienie - oczywiście bez komentarza i ocen!

Skarga Andrzeja Romanieckiego w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino >>>

Uzupełnienie pisma wraz ze wskazaniem kolejnych uwag >>>

 

 14 maja 2021r.   Co zrobić z  obiektami sportowymi w Gminie Gryfino?

symbol Osir Gryfino

Gryfińskie Korty Tenisowe w okresie swojej świetnośći

 

Co zrobić z gryfińskimi obiektami sportowymi? Co zrobić z gminnymi obiektami sportowymi? Co zrobić z Centrum Wodnym Laguna? Co zrobić z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji? Jak zarządzać Kulturą Fizyczną (sportem, kulturą fizyczną, turystyką, rekreacją, wychowaniem fizycznym, rehabilitacją)?

Myślę, że to są ważne pytania dla wszystkich mieszkańców Gminy Gryfinio. To są ważne pytania dla podatników i potencjalnych odbiorców - uczetników różnego rodzaju działań prowadzonych w tej sferze.

W ostatnich miesiącach działo się trochę w tej materii (głównie w zakresie słów i deklaracji)... Niektóre pomysły lekko przygasły, ale wyskoczyły inne!

Oferta spółki cywilnej MB Tenis, która powstała w kwietniu 2021 roku - można powiedzieć - specjalnie do inwestycji w Gminie Gryfino:

-  oferta >>  - pomysł na Gryfino >>  - oferta cenowa >>  - mapka poglądowa >>

projekt umowy >>>  Harmonogram  >>>   

Galeria zdjęć wyglądu kortów w Gryfinie w czerwcu roku 2019 >>>

Wycena gruntu przyległego do CW Laguna >>>

Możliwości pozyskiwania dofinansowania inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2021 >>>

Ocena projektu umowy >>>>

Harmonogram potencjalnych inwestycji w Gryfińskie Obiekty Sportowe po połączeniu CW Laguna z OSir >>>

- uwagi i pytania mieszkańca Gminy Gryfino w zakresie umowy >>>>

Uwagi Marka Saneckiego do Projektu umowy >>>

(cdn...

 

 30 kwietnia 2021r.   Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę - materiał do Studium 2021... 

 Herb Gryfina

     Materiał w przygotowaniu...przedstawiam dokumenty:

- Bilans info 1 >>>

Weryfikacja bilansu w kontekście GUSi wskaźników mpzp 2018 >>>

- Mapki: w Galeria 1 >>>>               te same mapki, ale w innej galerii 2 >>>

XYZ 

 

24 marca 2021r.   Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Gminie Gryfino na rok 2021

Gryfiński Tygrys

     Podczas sesji Rady Miasta i Gminy Gryfino, która ma się odbyć w czwartek 25 marca 2021 roku omawiany będzie projekt uchwały, druk nr 7_XXXIII: "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2021r." Przeczytaj >>>  

W mojej ocenie wczseśniej prowadzone prgramy okzawywały się nieskuteczne bowiem koszty programu rosną nieproporcjonalnie do: wzrost inflacji, dochodów gminy, bogactwa mieszkańców.

Zobacz koszty pnoszone przez gminę Gryfino w latach 2012 - 2021 na Program >>>

W związku z tym nie sądzę bym mógł poprzeć uchwałę...

I stało się - "po moim płomiennym wyartykułowaniu argumentów za odrzuceniem projektu powyższej uchwały w związku z tak dużymi kosztami" wygrałem...Tak jak wygrała Prepier Beata Szydło w Brukselii 27 : 1.

Ja z racji tego, że w spotakniu uczestniczyło jedynie 20 radnych... mogłem osiągnąć jedynie wynik 19 :1..., ale to i tak jest wspaniały wynik :)

17marca 2021r.   Meandry prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Gryfino - cz. 2

     Jak każdy mieszkaniec (prawie każdy) Gminy Gryfino chciałbym by nasza gmina rozwijała się dynamicznie, piękniała... Dlatego w miarę swoich możliwości podejmuję działania, które (w mojej ocenie) mogą przyczynić się do poprawy jakości wspólnego życia (oczywiście pośrednio).

Jedną z moich prób podniesienia jakości naszego życia było pokazanie gdzie marnujemy pieniądze (analiza przypadku >>)  by w przyszłości takich przypadków było mniej (w konsekwencji byśmy mieli "kasę" na ważne rzeczy). Napisałem mniej bo ich wyeliminowanie wydaje mi się utopią.

Szczerze pisząc miałem nadzieję, że "tematem" zajmą się lokalne media, będzie to początek drogi do bogacenia się Nas wszystkich, a nie tylko wybrańców. Miałem nadzieję, że o mojej pracy napisze 7 Dni Gryfina oraz gazeta, która w dalekiej przeszłości (bardzo dalekiej) podejmowała "trudne tematy"... - czyli Gazeta Gryfińska.

Niestety lokalne madia niedoceniły mojej pracy..., nie załamuje się jednak bo "Temat podchwyciła" redaktorka Kuriera Szczecińskiego - rodowita Gryfinianka - Maria Piznal. Artykuł jej autorstwa ukazał się we wtorek 16 marca w wydaniu papierowym i internetowym. Artykuł można przeczytać w internecie na www.24kurier.pl (po  wykupieniu dostępu), albo Tutaj >>>    .

Przygotowując artykuł chciałem by był "atrakcyjny" dla czytelników... dlatego wysiliłem się i przygotowałem wizualizację projektu planowanej przez zastępcę burmistrz Tomasza Milera rewitalizacji - zachęcam do obejrzenia!

Galeria projektu rewitalizacji placu Księcia Barnima I w Gryfinie >>>

Przygotowując prezentację zacząłem się zastanawiać ile wykonanie projektu "Rewitalizacji placu Księcia Barnima I" - zamówionego przez T. Milera za pieniądze publiczne kosztowałoby?

Dopytam!

25 lutego 2021r.   Meandry prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Gryfino

     Mam dziwne hobby...    Jest ich kilka, między innymi przyozdabiam swój przydomowy ogród kamieniami polnymi. Skutkuje to fajnym efektem wizualnym, ale i okresowymi bólami kręgosłupa...

Interesuje się również Gminą Gryfino... To w zasadzienie nie jest dziwne, bo przecież jestem radnym Rady Miasta i Gminy Gryfino...

W ostatnim okresie zainteresowałem się zasadami dzierżawy lokali gminnych. Po wstępnych analizach doszedłem do wniosku, że zastępca Burmistrza, który odpowiada za tą sferę działalności naszej gminy ma dziwne poglądy ekonomiczne, wręcz zdumiewające poglądy na konkurencyjność.

Staram się postępować zgodnie z Imperatywem Kategorycznym Kanta, że należy postępować zawsze wedle takich reguł, co do których chcielibyśmy, aby były one stosowane przez każdego i zawsze.

Z przykroścą jednak stwierdzam, że Tomasz Miler tej zasady nie podziela. Nie wiem jaką kieruje się logiką, ale dla mnie jest to logika tak wysoka, że nie jestem w stanie jej zrozumieć. 

Mam nadzieję, że ktoś kto przeczyta przygotowane przeze mnie  opracowanie: "Dbałość o interes finansowy Gminy Gryfino i gryfińskich przedsiębiorców. Analiza przypadku wynajmowania lokalu gminnego" >>> wytłumaczy mi logikę pomnażania pieniędzy przez zastępcę Burmistrza Tomasza Milera.  

24 kwietnia 2020r.   Tulipany - przekwitają i świat przestaje być tak piękny 

 

 

     Z premedytacją rozpoczynam informację o "polityce" lokalnej..., od tulipanów. Bo kwiaty mogą łagodzić i uspokajać, a w życiu najważniejsze jest zdrowie, spokój, harmonia... rodzina..., a Gmina to Rodzina, tylko większa :)

W Gminie Gryfino w ostatnich kilkiunastu dniach "działy się sprawy" sesji nadzwyczajnej. Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej, którego jestem członkiem dążył do zwołania sesji nadzwyczajnej w związku z...:

- zagrożeniem epidemiologicznym i wynikającymi stąd konsekwencjami

- wolą podjęcia uchwał, które w części łagodziłyby negatywne skutki ograniczenia różnego rodzaju zawieszenia działalności (gospodarczej, usługowej - w tym usług świadczonych przez jednostki gminne). 

Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga wystąpił do Burmistrza M. Sawaryna o zorganizowanie sesji zdalnej, czyli takiej, w której debata prowadzona będzie bez obecności radnych w budynku urzędu (poprzez programy - obecnie dostępne nawet bezpatnie). Zwołanie sesji przez przewodniczącego wynikało z inicjatywy klubu radnych Koalicji Obywatelskiej który przygotował kilka uchwał, mających na celu zapobieżeniu problemom finansowym..., zatorom płatniczym.., pomocy lokalnym przedsiębiorcą, rodzicom dzieci, które uczęszczały do żłobka miejskiego.

Proces przygotowania projektow uchwał był złożony..., po zastrzeżeniach i uwagach prawnika gminnego (opłacanego z pieniędzy gminnych) i skarbnika Gminy Gryfino, Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej ostatecznie pod obrady Rady skierował projekty, które uwzględniały uwagi i zastrzeżenia: prawnika i  skarbinka  gminy.

SPRAWDŹ >>> 

Ostatecznie, sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady, a zorganizowana przez Burmistrza została rozpoczęta w czwartek 23 kwietnia 2020 roku, ale tylko rozpoczęta... bo nie była to sesja "zdalna". Burmistrz zorganizował dwie salew UMiG, skomunikował jes medialnie poprzez internet. Na obrady przybyli radni Koalicji Obywatelskiej, nie przyszli radni GiS i PIS, którzy przesłali oświadczenia o swoich stanowiskach:

- oświadczenie GiS i PiS >>>

 

cdn..

 

15 kwietnia 2020r.   Tulipany - przepiękne - metamorfoza

tulipan z sosny gałązką

tulipany 020

     20 lat temu, jak moja żonka Monika była w ciąży zacząłem pracować nad ogródkiem..., by nasza córeczka Juleczka miała gdzie się bawić. Ogródek jest przydomowy - część rekreacyjna wynosi około 200m kwadratowych, więc nie ma gdzie "poszaleć", ale z drugiej strony trzeba włożyć dużo pracy by mieć "efekt ogrodu".

Dość szybko okazało się..., że do mojej koncepcji tworzenia ogrodu niezbędne są kamienie. Dlatego od 20 lat zbieram kamienie polne z całej gminy. Mam ich już kilkadziesiąt ton... i brakuje mi już tylko... :) kilka kolejnych ton. Chodzi o stworzenie namiastki Tatr :)

Jesienią 2018 roku posadziłem w swoich "kamiennych kręgach" kilkanaście tulipanów - cebulek, które kupiłem w sąsiedzkim Lidlu.... Efekty były wysoce satysfakcjonujące... To zachęciło mnie do dokupienia jesienią 2019 roku kilku kolejnych paczek cebulek tulipanów, nie było to wielkie wyzwanie finansowe, za to obrazy kwitnących kwiatów bezcenne.  

Rozkwitanie tulipanów - w czasie - niesamowite >>> obejrzyj do końca - 136 zdjęć >>> 

W związku z bardzo ciepłą  zimą "moje" tulipany zaczęły wychodzić z  ziemi bardzo szybko, już pod koniec lutego! Bałem się, że nie zakwitną. Okazało się jednak, że kwitną przepięknie.

Dość szybko zacząłem tulipany (tworzące się  główki) fotografować... jak przystało na syna fotografa, który robił zdjęcia pokoleniom gryfinian :)

 

 

z 4 kwietnia 2020r.   18 dni po terminie - do tego...

 

M.Sawaryn przed wyborami 2014 roku

 

        32 dni potrzebował Burmistrz Mieczysław Sawaryn na odpowiedź na interpelacje. Szok i niedowierzanie, że na te trzy zdania (nieprawidłowo stylistycznie i logicznie sformułowane zdania) burmistrz potrzebował 3 dni!!! Udzielona odpowiedź >>>

Cytuję: "... Jednocześnie informuję, że remont ulicy Łużyckiej zostanie przeprowadzony na podstawie dokonanych uzgodnień przez GDDKiA Oddział w Szczecinie w miesiącu maju b.r. w sposób zapewniający zapewniający maksymalnie sprawny ruch po rozpoczęciu w miesiącu lipcu inwestycji w Dolnej Odrze. ..."

Jakie uzgodnienia ma na myśli M.Sawaryn? 

5 stycznia 2016 roku podpisane zostało porozumienie zgodnie z którym, w § 5 GDDKiA O/Sz zagwarantowała sobie wygaśnięcie porozumienia bez potrzeby jego wypowiadania w przypadku, gdyby Gmina Gryfino nie wykonała przebudowy wszystkich sieci uzbrojenia technicznego w ul. Łużyckiej w Gryfinie, w terminie umożliwiającym GDDKiA O/Sz zakończenie robót drogowych związanych z remontem nawierzchni ul. Łużyckiej w Gryfinie wraz z przebudową..."

Czyli co? GDDKiA wyleje asfalt? Na "drogę", w której są sieci do wymiany: wodociągowa, odwodnienie, kanalizacja?

Burmistrz nie odpowiedział na pytania postawione w interpelacji:

1. wytłumaczenie dlaczego nie wywiązał się Pan z porozumienia, które sam podpisał?

2. poinformowanie dlaczego mając świadomość, że nie wywiąże się Pan z zobowiązań zapisanych w porozumieniu nie poinformował Pan mieszkańców Gminy Gryfino o przyczynach zaniechań?

3. dlaczego mając świadomość, że nie wywiąże się Pan z zobowiązań zapisanych w porozumieniu pisał Pan nieprawdę w odpowiedziach na składane przeze mnie interpelacje.

4. poinformowanie w jakich latach i w jakiej wysokości w wieloletniej prognozie finansowej zapisane były środki finansowe na inwestycje związane z zakresem obowiązków Gminy Gryfino opisanych w porozumieniu z GDDKiA O/Sz i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w zakresie przebudowy ul. Łużyckiej w Gryfinie.

Dlatego złożę kolejne zapytanie w tej sprawie, bez zagajania...

 

3 kwietnia 2020r.   K. Miler nie odpowiedział na pytanie

 

Kamil Miler

 

rzetelny

 

cycki

 

                     Odkąd Kamil Miler usunął z autoryzowanego  wywiadu  wywiadu dwa najważniejsze dla sprawy fragmenty - wywiadu ze mną zawsze powtarzam, że Gazeta Gryfińska jest nieuczciwa, nierzetelną i manipuluje informacją. Mówiłem to obecnemu Wiceburmistrzowi ds. inwestycji Tomaszowi Milerowi, gdy był jeszcze dziennikarzem w GG, mówiłem to wszystkim dziennikarzom z tejże gzety, gdy chcieli bym udzielił im wywiadu /infomacji (w różnych sprawach, sportowych, samorządowych). 

Gazety, w tym gazety lokalne winny pisać o sprawach ważnych, istotnych dla ludzi. Przemilczanie niewygodnych dla władz spraw też jest manipulacją. Zwłaszcza, jak gazeta nie pisze o nie wywiązaniu się przez Gminę Gryfino z porozumienia w zakresie inwestycji drogowej - Generalnej Przebudowy ul. Łużyckiej w Gryfinie. Porozumienia, podpisanego przez obecnego Burmistrza Mieczysława Sawaryna 5 stycznia 2016 roku - zobacz treść porozumienia >>> 

"Pikanteria" tego wybiórczego zainteresowania "sprawami ważnymi" wynika również stąd, że viceburmistrzem odpowiedzialnym za brak tejże inwestycji jest brat K. Milera - Tomasz Miler.

Podsumowując - gdyby Gmina Gryfino wykonała roboty, do których się zobowiązała w trójstronnym porozumieniu, to w 2019 roku Łużycka byłaby przebudowana, ale Gazeta Gryfińska o tym nie napisała!!! Dlaczego???

Bo Kamil Miler woli zajmować się tym, co ze swoimi dietami zrobią radni :)

Kamil Miler próbuje postępować, jak kiedyś postępował jego brat Tomasz, gdy ten był redaktorem naczelnym Gazety Gryfińskiej...

Ucząc się od "najlepszych" ja też postanowiłem zabawić się w redaktorka... i wysłałem K. Mierowi  pytanie:

".... W związku z apelem D. Mateckiego, proszę o ustosunkowanie się do propozycji.

Na potrzeby materiału do strony internetowej  http://www.mareksanecki.pl proszę o odpowiedź:

Czy popiera Pan pomysł radnego Mateckiego? Może warto grono darczyńców wspierających walkę z koronawirusem poszerzyć o grono przedsiębiorców kształtujących opinię społeczną? Czy zamierza Pan, jako właściciel Gazety Gryfińskiej i portalu egryfino.pl przekazać część przychodów z prowadzenia Gazety Gryfińskiej na rzecz służby zdrowia w walce z koronawirusem? Jeżeli tak to jaki procent? Czy zamierza Pan przekazać część swoich dochodów osobistych na rzecz służby zdrowia w walce z koronawirusem? Jeżeli tak to jaki procent? Proszę o odpowiedź do wtoku do godziny 12.00 (31.03.2020).

Pozdrawiam: Marek Sanecki www.mareksanecki.pl    509 949 777

Kamil Miler jest naśladowcą swojego brata Tomasza, w całej rozciągłości. Tak jak Tomasz Miler nie odpowiada na pytania dziennikarzy chociażby portalu igryfino.pl tak też K.Mier mi nie odpowiedział. Przejąłęm się tym bardzo :), bo może to świadczyć, że Kamil Miler szykuje się do funcji burmistrzowskich :).

Dlaczego nie? Ojciec był vicestarostą, brat jest viceburmistrzem, a on ma być tylko redaktorem GG?

 

    

25 marca 2020r.   Dlaczego M. Sawaryn łamie prawo?

 

M.Sawaryn przed wyborami 2014 roku

 

Obowiązkiem burmistrza zgodnie z art. 24, pkt.6 Ustawy o samorządzie gminnym >

Jest odpowiedź na złożone interpelacje w terminie 14 dni od dnia kiedy je otrzymał.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, która odbyła się 27 lutego złożonych zostało 14 interpelacji i zapytań radnych. Ich treść dotarła do burmistrza w poniedziałek 2 marca, a więc winien odpowiedzi udzielić do poniedziału 16 marca. Tymczasem do wtorku 24 marca - osiem dni  po terminie Mieczysław Sawaryn nie odpowiedział na 7 z nich - 50%.

O czym to świadczy? Lekceważeniu mieszkańców gminy Gryfino, prawa, radnych? Braku zdolności organizacyjnych burmistrza i bałaganie w urzędzie? Czy może o tym, że interpelacje są zbyt trudne?

Kolejne przekroczenie terminu w udzieleniu odpowiedzi na złożone interpelacje, naraża burmistrza na ryzyko braku udzielenia wotum zaufania przez radnych, którego termin zbliża się wielkimi krokami.

Odpowiedź na złożone interpelacje jest informacją publiczną, a brak ich udzielenia może pociągać konskwencje wynikające z braku udzielenia informacji publicznej czyli konsekwencje karne;

"kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.."

.

9 marca 2020r. Wesprzyj budowę pomnika niedźwiedzia Kaprala Wojtka

Cegiełka za wsparcie budowy pomnika niedzwiedzia - Kaprala Wojtka

30 stycznia 2020 roku Rada Miasta i Gminy Gryfino podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Niedźwdzia Wojtka - treść uchwały >>>.

Inicjatorem budowy pomnika jest Pan Jerzy Romaniuk, ktory prosi o wsparcie budowy pomnika.

Datki wpłacać można na konto - Jerzy Romaniuk nr: 38 1320 1537 4306 5778 3000 0001, tytuł wpłaty: Budowa pomnika Niedźwiedzia Wojtka w Gryfinie.

Kontakt telefoniczny do Jerzego Romaniuka: 694 967 694

Osoby, które zdecydują się dokonać wpłaty na ten szczytny cel, czy na konto bądź osobiście u Pana Jerzego otrzymają cegiełkę (zdjęcie obok) potwierdzającą wpłatę.

Wiersz napisany przez Jerzego Romaniuka o "Niedźwiedziu Wojtku" >>>

28.02.2020  Czy ul. Łużycka kiedykolwiek będzie przebudowana?

Proces wypracowania porozumienia w zakresie przebudowy ul. Łużyckiej rozpoczął się jeszcze za Burmistrza Henryka Piłata.  Po ponad roku od objęcia funkcji, to jest 5 stycznia 2016 roku podpisał je Burmistrz Mieczysław Sawaryn.

Wiedziałem, że przebudowa, która uwzględniała:

> przebudowę sieci uzbrojenia terenów ul. Łużyckiej - sieć wodociągową, kanalizację sanitarną oraz kanalizację deszczową

> przebudowę chodników i budowę ścieżki rowerowej

> przebudowę zatok autobusowych oraz parkingów

> budowę magistrali ciepłowniczej

> budowę kanalizacji dla  światłowodu                                                        

> remont nawierzchni drogi krajowej nr  31 (ul. Łużycka)

...musi potrwać...., ale prace się toczyły. Przełożony został ciepłociąg, usunięte zostały "komory ciepłociągu..."

I prace ustały. Zaniepokojony tym zastojem, jako radny Rady Miejskiej w Gryfinie złożyłem w związku z tym interpelację  28 lutego 2019 - przeczytaj >>> 

Odpowiedź, którą otrzymałem miała znamiona racjonalności... bowiem Burmistrz poinformował mnie, że "... wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje dokumentację przetargową na pozostały do wykonania zakres robót." Zobacz odpowiedź udzieloną 13 marca 2019 roku >>>

Czas leciał, a Mieczysłąw Sawaryn żadnych prac nie  wykonywał... W związku z tym 30 stycznia 2020 roku złożyłem drugą interpelację w sprawie ul. Łużyckiej, tym razem bardziej obszerną.  Proszę się z nią zapoznać w całości >>> 

Pytałem w niej:

1. Jakie są efekty wspólnych ustaleń Gminy Gryfino i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej na pozostały do wykonania zakres robót? Proszę o opublikowanie stosownych dokumentów potwierdzających, że takowe prace były prowadzone i opublikowanie dokumentów wynikających z tych prac.

2. Jaki jest harmonogram prac w zakresie docelowego wyremontowania ulicy Łużyckiej do wykonania w roku 2020, 2021?

3. Jaki jest dokładny termin zakończenia remontu głównej arterii komunikacyjnej Gryfina, ulicy Łużyckiej?

24 lutego 2020r. otrzymałem odpowiedź, która w moim odczuciu nie była odpowiedzią na postawione przeze mnie pytania, a jedynie "tekstem", w którym chciano zalegitymizować własne zaniechania. Proszę o samodzielne wyrobienie sobie opini >>> 

W związku z tym postanowiłem dalej prowadzić proces monitoringu działalności Burmistrza Mieczysłąwa Sawaryna w zakresie inwestycji w przebudowę Łużyckiej.

Przygotowałem trzecią już interpelację... de facto w tej samej sprawie. Jednak pisząc ją byłem już mądrzejszy  o Treść porozumienia zawartego pomiędzy: Gminą Gryfino, PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna,  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział w Szczecin) Zobacz >>>

Interpelaja Trzecia >>> 

Złożyłem tę interpelację podczas sesji w czwartek 27 lutego 2020 roku. W zasadzie odpowiedź  istotna będzie dla mnie jedynie ze wględów intelektualnych... Czy będzie to kolejna "Baśń tysiąca i jednej nocy?"

Wiem, że Burmistrz Mieczysław Sawaryn w zakresie przebudowy ulicy Łużyckiej "zawalił" na całej linii. Rodzi się pytanie dlaczego to zrobił? Podjął się zadania, na które musiał mieć zabezpieczone środki, a jednak prac nie wykonał...

Niezrozumiałe.

Co teraz będzie z ulicą Łużycką?

Nie wiadomo!

W zakresie tego remontu zostało nadszarpnięte zaufanie społęczne!

W odpowiedzi na interpelację radnego Burmistrz odpowiada: "zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi zamawiającego, droga zostanie wybudowana do roku 2022 lub 2023".To samo publicznie powtórzył podczas  sesji RM 27 lutego 2020roku. Tymczasem na stronie Ministerstwa Infrastruktury >>> zapisano, że realizacja inwestycji planowana jest na lata 2023 -2025!

Jak to rozumieć?

Gdyby Burmistrz wywiązał się z tego, do czego zobowiązał się 5 stycznia 2016 roku, to dzisiał Łużycka była by już przebudowana. Pewni możemy być również tego, że po wybudowaniu obwodnicy (jeżeli tak się stanie) Łużycka zmieni status z drogi krajowej na gminną i o profesjonalnym remoncie bedziemy marzyć... my i jeszcze nasze dzieci...